Vodafone
Sekce webu Vodafone
Apple iPhone 4S
Apple iPhone 4S
Jak skrýt nebo zobrazit své telefonní číslo

Můžete někomu zavolat, aniž by se příjemci hovoru zobrazilo vaše číslo. Upozornění: své telefonní číslo můžete skrýt pouze pro volání. Při posílání SMS nebo MMS se vaše číslo zobrazuje vždy, bez ohledu na to, zda je tato funkce aktivována.


1. V menu najděte „Zobrazit moje ID volanému“:
  • Stiskněte Nastavení.
  • Stiskněte Telefon.
  • Stiskněte Zobrazit moje ID volanému.
2. Aktivujte nebo deaktivujte zobrazení svého telefonního čísla:
  • Stiskněte indikátor vedle Zobrazit moje ID.
  • Podle zvoleného nastavení je funkce aktivována nebo deaktivována.
3. Dokončete:
  • Stisknutím tlačítka Domů se vrátíte na úvodní stránku.
Highlight